Contributie - Sprundel

Contributie

Contributie 2023/2024

Leden dienen tijdig zorg te dragen voor opgave van het juiste bankrekeningnummer. Eventuele wijzigingen a.u.b. dus zo spoedig mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie (Theo van den Broek ) of aan de penningmeester (Jack de Hoon).

In de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2022 zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2023/2024 als volgt vastgesteld:

· Pupillen € 120,00
· Junioren € 120,00
· Senioren € 150,00
· Rustende leden en vrijwilliger € 25,00

De incasso van de contributie wordt verzorgd door Clubcollect.

Indien de contributie niet vóór 15 december van het betreffende seizoen is voldaan mag niet worden deelgenomen aan wedstrijden of trainingen (tenzij sprake is van overmacht natuurlijk of pas latere incasso door de club zelf).

 
Voor vragen en opmerkingen over de contributie kun je contact opnemen met onze penningmeester:

Jack de Hoon, svsprundeljack@gmail.com


Kortingsregeling

Indien uit één gezin 3 of meer spelende leden lid zijn (op hetzelfde adres), geldt voor het jongste lid van het gezin de helft van het voor haar of hem geldende contributiebedrag.
Voor alle duidelijkheid: de kortingsregeling is alleen van toepassing bij drie (of meer) spelende leden uit één gezin. Niet spelende leden in een gezin tellen dus niet mee voor de kortingsregeling, bijvoorbeeld wanneer een ouder rustend lid of vrijwilliger is.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!